Dinsdag 17 januari 2023, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35.295, S

Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over benoeming van een special envoy on freedom of media; EU en de rechtsstaat

Bespreking van de uitvoering van de Motie Karimi inzake een special envoy voor Media Freedom (35.295, S)

4.T02747

Brief van de minister van BuZa over de kabinetsappreciatie rapport evaluatie Rijksbrede Brexit-inzet Nederlandse overheid; Verzamelwet Brexit; Toezegging Evaluatie Brexit (35.084)

Bespreking kabinetsappreciatie en eindrapport evaluatie Rijksbrede Brexit-inzet Nederlandse overheid (35.084, J)

5.Werkbezoek Brussel

Inventarisatie

6.COSAC Voorzittersbijeenkomst 29-30 januari, Stockholm

Bespreking

7.Plenaire sessie Benelux parlement 9 en 10 december 2022

Terugkoppeling door de delegatieleider

8.21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Europese Raad van 15 december 2022 en de EU-ASEAN Top van 14 december 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake Verslag Raad Algemene Zaken van 13 december 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

10.Rondvraag


Korte aantekeningen