Dinsdag 13 december 2022, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

7.Rondvraag


Korte aantekeningen