Dinsdag 27 september 2022, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 09:00 uur

Agenda

1.Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)

2.Inloop

09.00 - 10.00 uur - Eerste Kamer (Hall)

3.Presidiumoverleg

09.30 - 10.00 uur - Eerste Kamer (Commissiekamer 1; besloten)

4.Opening

10.00 - 10.20 uur - Eerste Kamer (Plenaire Zaal)

5.Presentaties recente ontwikkelingen per land + vragen en antwoorden

10.20 - 11.00 uur - Eerste Kamer (Plenaire Zaal)

6.Groepsfoto

11.00 - 11.20 uur - Eerste Kamer (Plenaire Zaal)

7.Presentaties recente ontwikkelingen per land + vragen en antwoorden

11.20 - 12.00 uur - Eerste Kamer (Plenaire Zaal)

8.Verplaatsing naar Tweede Kamer

12.00 - 12.30 uur (wandelend)

9.Presentatie over het ongevraagd advies Raad van State van het Koninkrijk over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht

14.00 - 14.30 uur - Tweede Kamer (Troelstrazaal)

10.Gedachtewisseling naar aanleiding van presentatie ongevraagd advies

14.30 - 15.30 uur - Tweede Kamer (Troelstrazaal)

11.Bespreking consensusrijkswetten (deelgroepen)

15.45 - 16.45 uur - Tweede Kamer (diversen) (besloten)

12.Plenaire terugkoppeling

16.45 - 17.00 uur - Tweede Kamer (Troelstrazaal)