Dinsdag 27 september 2022, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 12:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35608

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het geamendeerde wetsvoorstel; Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen

Bespreking en vaststelling concept-voorlichtingsaanvraag

3.Rondvraag


Korte aantekeningen