Dinsdag 27 september 2022, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 18:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.34430, AE

Brief van de minister van BZK en de minister voor Rechtsbescherming met een overzicht op hoofdlijnen van aspecten bij verschillende varianten van constitutionele toetsing; Staatscommissie Parlementair Stelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg

5.34453

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

7.35621 / 35619, F

Brief van de minister van BZK over de aanpak van de evaluaties inzake de vorming van de gemeente Dijk en Waard en de gemeente Maashorst; Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Inbreng voor schriftelijk overleg

9.Rondvraag


Korte aantekeningen