Dinsdag 13 september 2022, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Conferentie over de Toekomst van Europa

Motie van het lid Koole c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie; Staat van de Europese Unie 2022; Brief van de minister van BuZa over opvolging van de uitkomsten voortkomend uit de Conferentie over de Toekomst van Europa; Conferentie over de Toekomst van Europa

Bespreking van de brief van 8 juli 2022 inzake Opvolging van de uitkomsten voortkomend uit de Conferentie over de Toekomst van Europa

5.COSAC

38ste COSAC Questionnaire

Bespreking van de ambtelijke beantwoording van de halfjaarlijkse COSAC-questionnaire

6.21.501-02

Brief van de minister van BuZa over het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 20 september 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen