Dinsdag 12 juli 2022, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 18:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35099, S

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK inzake mogelijkheden om op te komen tegen (voorgenomen) besluiten van de Koninkrijksregering; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

3.35925 IV / 34269, O & 35925 IV / 34269, N

Brief van de staatssecretaris van BZK over besluitvorming Rijksministerraad op 24 juni 2022 over afbouw van de salariskortingen; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over de besluitvorming door de Rijksministerraad d.d. 4 februari 2022 over afwijken begrotingsnormen, afbouw salariskorting en de verlenging Protocol Aruba-Nederland; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Bespreking verslag schriftelijk overleg invulling salariskorting Aruba n.a.v. besluitvorming RMR d.d. 4 februari 2022 (EK, O) en bespreking brief over besluitvorming Rijksministerraad van 24 juni 2022 over afbouw van de salariskortingen (EK, N)8.Rondvraag


Korte aantekeningen