Dinsdag 5 juli 2022, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 09:30 uur

Agenda

1.Technische briefing ministerie J&V over complexiteit uitvoering van de motie-Bredenoord c.s. over het aanbieden van geconsolideerde wetteksten, alsmede behoeftepeiling onder Kamerleden

Motie is toegewezen aan commissie J&V doch de bijeenkomst staat ook open voor woordvoerders debat regeringsverklaring en andere belangstellende leden