Dinsdag 28 juni 2022, Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO)De vergadering is afgelopen.