Dinsdag 28 juni 2022, Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Opening door commissievoorzitter en vaststellen agenda

2.Behandelplan actualisering Reglement van Orde Eerste Kamer

3.Vergaderfrequentie en vergadertijdstip

Bespreking

4.Rondvraag en sluiting


Korte aantekeningen