Dinsdag 28 juni 2022, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)De vergadering is afgelopen.