Dinsdag 21 juni 2022, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)De vergadering is afgelopen.