Dinsdag 14 juni 2022, commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Onbeperkt meedoen en toezegging Consultatie College voor de Rechten van de Mens (T02928)

Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport van 8 juni 2022 in reactie op de brief van 23 maart 2022 (verslag schriftelijk overleg; 24170, H)

Bespreking3.Rondvraag


Korte aantekeningen