Dinsdag 24 mei 2022, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.21501-07, EJ

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 23 en 24 mei 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

5.E220004 (agendapunt ook relevant voor leden van de commissie EUZA)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over EU-voorstellen inzake wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027; EU-voorstel: Besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit COM(2021)570

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen