Dinsdag 24 mei 2022, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
21501-07, EJ

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 23 en 24 mei 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

6.
Rondvraag