Dinsdag 15 maart 2022, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

Agenda is HERZIEN vanwege toevoeging agendapunt 9 en toevoeging aan Mededelingen en informatie

2.35526 / 35899, DT (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de uitvoering van de motie-Van der Voort c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona; Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Bespreking verslag schriftelijk overleg en status motie

3.35526 / 25295, DU (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 8 maart 2022 met een reactie op nadere vragen over vaccindonatie aan het buitenland

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

4.25295, AD (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 11 maart 2022 betreffende aanbieden extra mRNA-vaccin na Janssen-vaccin met boostvaccinatie

Bespreking

5.25295, AC (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de ministers van VWS, van J&V en voor LZS ter aanbieding van het rapport Aanpak coronacrisis, deel 1; Infectieziektenbestrijding

Bespreking

6.Verzamelbrief covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Inbreng schriftelijk overleg naar aanleiding van diverse eerder geagendeerde brieven

7.35538, AB (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van het Ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

Inbreng schriftelijk overleg

9.Brede beleidsdebat covid-19 van 12 april 2022 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Bespreking deelname minister van Economische Zaken en Klimaat aan debat

11.Rondvraag


Korte aantekeningen