Dinsdag 8 maart 2022, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

Agenda is HERZIEN vanwege toevoeging agendapunt 4

3.35526 / 25295, DS (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, EZK/LNV en OCW)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over covid-19-maatregelen; Infectieziektenbestrijding

Bespreking verslag schriftelijk overleg

6.Toezeggingen in het kader van permanente wet- en regelgeving / langetermijnvisie covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Bespreking8.Rondvraag


Korte aantekeningen