Dinsdag 15 februari 2022, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:50 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35704 / 35468, Q

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane inzake de stand van zaken hersteloperatie kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

Bespreking

4.31066, Z

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het Jaarplan 2022 van de Belastingdienst; Belastingdienst

Bespreking

5.31066, AA

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de Stand van de Uitvoering Belastingdienst 2021; Belastingdienst

Bespreking

7.Raadpleging inzake het werkprogramma 2023+ van de Europese Rekenkamer

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen