Dinsdag 1 februari 2022, commissies Europese Zaken (EUZA), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.Inloggen in Teams (16:55 uur)

2.17:00-17:05 uur: Opening door EUZA-commissievoorzitter Oomen-Ruijten

3.17:05-17:15 uur: Inleiding door Vicevoorzitter Europese Commissie, mevrouw V. Jourová

4.17:15-17:40 uur: Eerste vragenronde en reactie door EC-Vicevoorzitter Jourová

5.17:40-18:00 uur: Tweede vragenronde en reactie door EC-Vicevoorzitter Jourová

6.18:00 uur: Sluiting door EUZA-commissievoorzitter Oomen-Ruijten