Dinsdag 18 januari 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:25 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

Brieven van de minister van LNV van 26 november 2021 (33037, AA) en van 13 december 2021 (33037, AB)

Bespreking schriftelijk overleg

11.
Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie

Verslag nader schriftelijk overleg (35668, L)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

14.
Kennismakingsgesprek(ken) nieuwe bewindspersonen

15.
Conferentie inzake Europese ruimtevaart en digitale culturele industrie in Toulouse, 6-7 februari as.

17.
Rondvraag


Korte aantekeningen