Dinsdag 18 januari 2022, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.
E210027

Commissiemededeling: Strategisch prognoseverslag 2021 - Het vermogen en de vrijheid tot handelen van de EU; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over het Strategisch prognoseverslag 2021; EU-voorstel: Strategisch prognoseverslag 2021

Inbreng

3.
COSAC voorzittersbijeenkomst, 14 januari 2022

Bespreking

5.
Gesprek Jourová, Vicevoorzitter van de Europese Commissie

6.
Gesprek Tweede Kamerrapporteurs Rechtsstatelijkheid in de EU

Bespreking

7.
21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake verslag Europese Raad, Top Oostelijk Partnerschap en de Eurozonetop van 15 en 16 december 2021; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake verslag Raad Algemene Zaken van 14 december 2021; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 25 januari 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen