Dinsdag 23 november 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35928

Overige fiscale maatregelen 2022

Voorbereidend onderzoek

4.35931

Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Voorbereidend onderzoek

5.35932

Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen

Voorbereidend onderzoek

6.35933

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Voorbereidend onderzoek

7.35873

Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

Voorbereidend onderzoek

8.35304, J

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EZK – Klimaat en Energie en de minister van LNV over de evaluatie van en toekomstverkenning over de Opslag Duurzame Energie (ODE); Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Bespreking verslag schriftelijk overleg over de Opslag Duurzame Energie (ODE)

9.35704 / 35468, M

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over nieuwe regelingen voor ex-partners, kinderen en gedupeerden bij andere toeslagen dan kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

Bespreking brief over nieuwe regelingen voor toeslaggedupeerden

10.35572, AC

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoering van de motie van de Leden Essers en Geerdink c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting; Belastingplan 2021

Bespreking

11.35420, BI

Brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretaris van SZW over aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal; Noodpakket banen en economie

Bespreking brief inzake aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal

13.Rondvraag


Korte aantekeningen