Dinsdag 28 september 2021, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

9.
Deskundigenbijeenkomst 12 oktober 2021

Bespreking stand van zaken

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen