Dinsdag 28 september 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.
35570 IV / 34269, X

Brief van de staatssecretaris van BZK over de uitvoeringsagenda Curaçao derde kwartaal 2021; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Bespreking brief derde uitvoeringsagenda 2021 Curaçao

3.
35099 (R2114)

Brief van de staatssecretaris van BZK over intrekking voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099 (R2114))

Bespreking brief d.d. 24 september 2021 inzake intrekking voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen

4.
Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) (33845)

Vooruitblik IPKO januari 2022 Sint Maarten

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen