Dinsdag 28 september 2021, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 18:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
E210013

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de voorstellen voor een Verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (COM(2020)825) en voor een Verordening over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector (COM2020)842); EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten COM(2020)825


5.
Mededelingen en informatie

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen