Dinsdag 28 september 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.Pre-start

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.Vaststellen agenda

3.35216

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking


Voorbereidend onderzoek

4.Algemene Financiële Beschouwingen 2021


Bespreking

5.35420, BE

Brief van de ministers van EZK, van Financiën en van SZW en van de staatssecretarissen van EZK, van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en van SZW over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021; Noodpakket banen en economie


Inbreng voor schriftelijk overleg

7.CXLII EK, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over getroffen voorbereidingen voor het opstellen van het Recovery and Resilience Plan (RRP) voor de Europese Recovery and Resilience Facility (RRF); Europees Semester 2021


Bespreking

8.21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 juli 2021 en informatie over de extra Ecofinraad van 26 juli 2021; Brief van de minister van Financiën over het verslag van de Ecofinraad van 26 juli 2021; Brief van de minister van Financiën over de geannoteerde agenda extra Ecofinraad 6 september 2021; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 10 en 11 september 2021; Brief van de minister van Financiën over het verslag Ecofinraad 6 september 2021; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 4 en 5 oktober 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken


Bespreking

10.Rondvraag


Korte aantekeningen