Dinsdag 14 september 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35708

Fiscale verzamelwet 2022

Voorbereidend onderzoek

8.35420, BE

Brief van de ministers van EZK, van Financiën en van SZW en van de staatssecretarissen van EZK, van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en van SZW over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021; Noodpakket banen en economie

Bespreking brief over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021

9.CXLII EK, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over getroffen voorbereidingen voor het opstellen van het Recovery and Resilience Plan (RRP) voor de Europese Recovery and Resilience Facility (RRF); Europees Semester 2021

Bespreking

11.21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 juli 2021 en informatie over de extra Ecofinraad van 26 juli 2021; Brief van de minister van Financiën over het verslag van de Ecofinraad van 26 juli 2021; Brief van de minister van Financiën over de geannoteerde agenda extra Ecofinraad 6 september 2021; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 10 en 11 september 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking

12.Presentatie Europese Rekenkamer jaarverslag 2020

Bespreking

14.Rondvraag


Korte aantekeningen