Dinsdag 14 september 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)(LET OP: AANSLUITEND AAN EUZA + J&V+ BIZA)

2.COSAC

COSAC-Voorzittersbijeenkomst en Questionnaire

Bespreking

4.21.501-02 EK, DF

Brief van de minister van BuZa over het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 22 en 23 juli 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

5.Delegatie Zwitserse Senaat, 4 oktober 2021

Bespreking

6.Presentatie Europese Rekenkamer jaarverslag 2020

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen