Dinsdag 13 juli 2021, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

8.35815

Zesde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen

Procedure

13.Rondvraag


Korte aantekeningen