Dinsdag 13 juli 2021, commissies Europese Zaken (EUZA), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.Themadebat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU

Bespreking

4.Rondvraag


Korte aantekeningen