Dinsdag 13 juli 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:10 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS + AANSLUITEND AAN EUZA + J&V + BIZA)

3.21.501-02 EK, DB

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 20 april 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

4.COSAC voorzittersbijeenkomst 19 juli 2021

Bespreking van de ambtelijk voorbereide annotaties

5.Conferentie over de Toekomst van Europa

Motie van het lid Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa; Staat van de Europese Unie 2020

Bespreking

6.21.501-02 EK, DE

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 22 en 23 juli 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen