Dinsdag 1 juni 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.21.501-02 / 21.501-20

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 11 mei 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng voor schriftelijk overleg

4.Verslag informele Raad Algemene Zaken van 17 mei 2021 en verslag buitengewone Europese Raad van 24 en 25 mei 2021

Bespreking van het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 17 mei 2021 en van het verslag buitengewone Europese Raad van 24 en 25 mei 2021

6.Rondvraag


Korte aantekeningen