Dinsdag 25 mei 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 18:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.Verkiezingswaarneming Albanië

Mondelinge terugkoppeling door het lid Karimi (GL)

3.LXV plenaire COSAC, 31 mei en 1 juni 2021

Bespreking van de ambtelijk voorbereide annotaties

4.21.501-02 EK, CV

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Toezegging de Kamer te informeren over juridische kaders overgaan van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid, zonder verdragswijziging bij EU-besluitvorming; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking van de brief van 17 mei 2021 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Toezegging de Kamer te informeren over juridische kaders overgaan van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid, zonder verdragswijziging bij EU-besluitvorming

5.Conferentie over de Toekomst van Europa

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake reglement van orde voor de Conferentie over de Toekomst van Europa; Conferentie over de Toekomst van Europa

Bespreking van de brief van 11 mei 2021 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake reglement van orde voor de Conferentie over de toekomst van Europa

6.21.501-02 / 21.501-20

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de informele Europese Raad van 7 en 8 mei 2021; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda van de buitengewone Europese Raad van 24 en 25 mei 2021; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 11 mei 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking van de geannoteerde agenda van de buitengewone Europese Raad van 24-25 mei en de geannoteerde agenda en verslag van de RAZ van 11 mei en informele Europese Raad van 7-8 mei 2021

8.Rondvraag


Korte aantekeningen