Dinsdag 2 februari 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 29 januari jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.PACE-sessie, 25 t/m 28 januari 2021

Mondelinge terugkoppeling door de delegatieleider

3.Informeel videogesprek met Michel Barnier, 25 januari 2021

Videogesprekken in COSAC-verband

Mondelinge terugkoppeling door de commissievoorzitter

4.21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad inzake COVID-19 van 21 januari 2021; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 18 januari 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen