Dinsdag 19 januari 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 18:40 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Mededelingen en informatie

5.Rondvraag


Korte aantekeningen