Dinsdag 15 december 2020, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 16:10 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Rondvraag


Korte aantekeningen