Dinsdag 8 september 2020, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
25 087, N

Brief van de staatssecretaris van Financien - Fiscaliteit en Belastingdienst over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Inbreng voor schriftelijk overleg

5.
COM(2020)312 / 313 / 314

Nieuwe voorstellen eerlijke en eenvoudige belastingheffing

6.
Interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie 11 - 13 oktober, Berlijn

8.
21.501-07 EK, CC

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 9 en 10 juli 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

9.
35 300 IX, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2020

Bespreking

10.
35 205

Wet vliegbelasting

Bespreking

12.
Rondvraag


Korte aantekeningen