Dinsdag 30 juni 2020, commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 26 juni jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (Voorstellen aangepast MFK en herstelpakket)

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken en van Financiën inzake kabinetsappreciatie Commissievoorstellen Meerjarig Financieel Kader 2021-27 en herstelstrategie naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

Bespreking
3.Rondvraag


Korte aantekeningen