Dinsdag 16 juni 2020, commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 12 juni jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.35.295 EK, F

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid, de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake Nederlandse inzending EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat; EU en de rechtsstaat

vaststelling conceptbrief inzake Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid, de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake Nederlandse inzending EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat

3.Rechtsstatelijkheid in de EU

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake afschrift verzoek Tweede Kamer kabinetsreactie over de maatregelen voor insluiting van het Coronavirus in Hongarije; EU en de rechtsstaat

Vaststelling conceptbrief inzake kabinetsreactie over de maatregelen voor insluiting van het coronavirus in Hongarije

4.Rondvraag


Korte aantekeningen