Dinsdag 16 juni 2020, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 12 juni jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda voor de videoconferentie(s) van de Oostelijke Partnerschapstop van 18 juni 2020 en de Europese Raad van 19 juni 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferentie Raad Algemene Zaken van 16 juni 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng voor schriftelijk overleg met regering en bespreking geannoteerde agenda Europese Raad

3.COSAC-Voorzittersbijeenkomst, 16 juni 2020

Terugkoppeling door de commissievoorzitter

6.Rondvraag


Korte aantekeningen