Dinsdag 9 juni 2020, commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 5 juni jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.35.295 EK, F

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid, de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake Nederlandse inzending EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat; EU en de rechtsstaat

Inbreng Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid, de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake Nederlandse inzending EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat

4.Rondvraag


Korte aantekeningen