Dinsdag 9 juni 2020, commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 5 juni jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (Voorstellen aangepast MFK en herstelpakket)

Bespreking4.Rondvraag


Korte aantekeningen