Dinsdag 9 juni 2020, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en het vergaderverzoek dat u op 5 juni jl. per e-mail heeft ontvangen.

2.
Vaststellen agenda

4.
35155

Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

Inbreng voor het nader voorlopig verslag


Korte aantekeningen