Dinsdag 10 maart 2020, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Halfjaarlijks Toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020

Bespreking van de brief van 2 maart 2020 inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen

4.21.501-02 EK, BO

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 25 februari 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking van de Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 25 februari 2020

5.Werkbezoek Brussel 15 en 16 maart 2020

Bespreking stand van zaken

6.Gesprek Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen