Dinsdag 3 maart 2020, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (NB deze vergadering is aansluitend aan EUZA + J&V)

2.COSAC questionnaire

Bespreking van de ambtelijk voorbereide beantwoording

3.Commissiewerkbezoek naar Brussel, 15-16 maart 2020

Bespreking

4.21.501-02, BM 21.501-20, AS

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag extra Europese Raad 20 en 21 februari 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag extra Raad Algemene Zaken van 17 februari 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen