Dinsdag 18 februari 2020, commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35.295, C

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over mededeling versterking van de rechtsstaat binnen de Unie; EU en de rechtsstaat

Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen