Dinsdag 18 februari 2020, commissies Europese Zaken (EUZA) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35 393, A

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsappreciatie conceptmandaat onderhandelingen toekomstige relatie EU-VK; Betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Bespreking van de brief d.d. 6 februari 2020 inzake Kabinetsappreciatie conceptmandaat onderhandelingen toekomstige relatie EU-VK

3.Rondvraag


Korte aantekeningen