Dinsdag 18 februari 2020, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (Vergadering is aansluitend aan cie EUZA en J&V)

2.COM(2020)57

Communication from the Commission: Enhancing the accession process - A credible EU perspective for the Western Balkans

Bespreking

3.Briefing over Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020

Bespreking en inventarisatie

6.Rondvraag


Korte aantekeningen