Dinsdag 21 januari 2020, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (NB deze vergadering is aansluitend aan EUZA + BDO)

2.Plenaire COSAC, 19-20 januari 2020, Zagreb

Terugkoppeling door de commissievoorzitter

3.Werkbezoek Brussel, 15-16 maart 2020

Inventarisatie van deelname

4.T02488

Toezegging Financiering OVSE en Raad van Europa (34.775)

Bespreking van de brief d.d. 17 december 2019 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake toezegging financiering Raad van Europa

5.21.501-02, BI

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 28 januari 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

7.Rondvraag


Korte aantekeningen