Dinsdag 10 december 2019, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:50 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Plenaire sessie Beneluxparlement, 6-7 december 2019

Mondelinge terugkoppeling

4.35.000 V, H

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid over toetreding van de EU tot het EVRM; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

Bespreking van de brief van 27 november 2019 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake vertrouwelijk delen van aanvullend onderhandelingsmandaat teotreding EU EVRM en Juridische analyse Europese Commissie

5.22.112, HX

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake beleidsreactie op IOB beleidsdoorlichting Europees Nabuurschapsbeleid; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Bespreking van de brief van 29 november 2019 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake beleidsreactie op IOB beleidsdoorlichting Europees Nabuurschapsbeleid

9.Rondvraag


Korte aantekeningen