Dinsdag 26 november 2019, commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E190010

Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Een blauwdruk voor actie; Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over mededeling versterking rechtsstaat binnen de Unie; EU en de rechtsstaat

Bespreking

4.Rondvraag


Korte aantekeningen